Vikingur Reykjavik vs Vikingur Olafsvik

Head 2 Head

Matches

18-09-2017 L Vikingur Olafsvik 1:3 Vikingur Reykjavik ICE PR
26-06-2017 W Vikingur Reykjavik 2:0 Vikingur Olafsvik ICE PR
15-09-2016 D Vikingur Olafsvik 1:1 Vikingur Reykjavik ICE PR
15-09-2016 D Vikingur Olafsvik : Vikingur Reykjavik ICE PR
24-06-2016 W Vikingur Reykjavik 2:0 Vikingur Olafsvik ICE PR
24-06-2016 W Vikingur Reykjavik 2:0 Vikingur Olafsvik ICE PR
22-09-2012 D Vikingur Olafsvik 3:3 Vikingur Reykjavik ICE D1
17-07-2012 W Vikingur Reykjavik 2:1 Vikingur Olafsvik ICE D1
17-07-2009 L Vikingur Olafsvik 1:4 Vikingur Reykjavik ICE D1
10-05-2009 L Vikingur Reykjavik 1:2 Vikingur Olafsvik ICE D1
12-09-2008 L Vikingur Olafsvik 1:2 Vikingur Reykjavik ICE D1
05-07-2008 W Vikingur Reykjavik 3:2 Vikingur Olafsvik ICE D1