22nd September 9:50am (GMT-5)

Россия (TSL) - Франция (TSL) 05.08.2020

Россия (TSL)

13 - 10

Франция (TSL)

1st Half
1' Qol! Россия (TSL)

4' Qol! Россия (TSL)
4' Qol! Россия (TSL)

6' Qol! Россия (TSL)
7' Qol! Россия (TSL)
7' Qol! Россия (TSL)


1' Qol! Франция (TSL)


5' Qol! Франция (TSL)8' Qol! Франция (TSL)
2nd Half

12' Qol! Россия (TSL)

13' Qol! Россия (TSL)
13' Qol! Россия (TSL)
14' Qol! Россия (TSL)
15' Qol! Россия (TSL)

17' Qol! Россия (TSL)
17' Qol! Россия (TSL)
12' Qol! Франция (TSL)

13' Qol! Франция (TSL)
16' Qol! Франция (TSL)


18' Qol! Франция (TSL)
19' Qol! Франция (TSL)
19' Qol! Франция (TSL)
20' Qol! Франция (TSL)
Matç detalları
13 Qollar 10
1` Qol! 0 — 1
13` Qol! 0 — 2
20` Qol! 0 — 3
19` Qol! 0 — 4
18` Qol! 0 — 5
17` Qol! 1 — 5
17` Qol! 2 — 5
16` Qol! 2 — 6
15` Qol! 3 — 6
14` Qol! 4 — 6
13` Qol! 5 — 6
13` Qol! 6 — 6
1` Qol! 7 — 6
12` Qol! 7 — 7
12` Qol! 8 — 7
8` Qol! 8 — 8
7` Qol! 9 — 8
7` Qol! 10 — 8
6` Qol! 11 — 8
5` Qol! 11 — 9
4` Qol! 12 — 9
4` Qol! 13 — 9
19` Qol! 13 — 10

Chat

No messages

Be the first to start the conversation in Livescore Chat!

Bizimlə əlaqə saxlayın